به فردی دو جنسه میگوئیم که در حالتی میان دو جنس مذکر ومؤنث متولد شده باشدوبطور کلی یا جزئی اندامهای تناسلی مردانه و زنانه داشته باشد.در اصطلاح لاتین به این افراد هرمافرودیت یا انترسکسوال می گویند . Hermaphroditeپیدایش واژه که به معنای موجود دو جنسه میباشد در اصل یونانی بودهhermaphroditeواژه یکی از aphrodite یکی از خدایان اسطوره ایی یونان و hermesکه مرکب از دو واژه الهه های افسانه ایی یونان میباشد نکته جالب اینکه انسانهای دو جنسه خودشان را به عنوان موجودی با یک جنس قبول دارند. آمار چه میگوید؟ آمار رسمی نشان میدهد که از هردو هزار کودک در امریکا؛ یک نفر دو جنسه به دنیا می آید. توجیه علمی نکته ایی در رشد جنین وجود دارد که باعث می شود آن جنین تبدیل به پسر یا دخترشود. تنها دلیلی که باعث میشود یک جنین موجودی نر یا ماده شود به هورمون تستسترون بستگی دارد . جنینی که تبدیل به جنس مذکر میشود با این هورمون شستشو میشود اما در پیدایش جنس جنس مؤنث اینکار شکل نمی گیرد . به عبارتی زمانی یک جنین تبدیل به جنس مؤنث میشود که هورمون تستسترون از جنس ماده آزاد نشده باشداما گاهی اوقات تقسیم ژنتیکی کار طبیعی خود راصورت نداده وکودکی به دنیا می آید که ویژگی های جنسی هر دو جنس را دارا می باشد که در اصطلاح به این فرد دوجنسی یا میان جنسی میگوئیم.. چرا اطلاعات زیادی از این افراد در دست نیست؟ اگر واقعا از هر دوهزار نفر یک نفر دوجنسی هست آنگاه این افراد در کجا هستند؟ چرا از آنان وزندگی شان اطلاعات بیشتری در دست نیست ؟ واقعیت اینست که این افراد در گیر مسائل شخصی که در اطرافشان اتفاق می افتد هستند . در واقع گروه نسبتا کوچکی از دو جنسی ها در جهان وجود دارند که تعداشان به طور منظم در حال افزایش است اما اکثریت آنان در انزوای کامل بسر میبرند که دلایل اصلی این انزوا را می توان ترس وخجالت عنوان کرد . این افراد اکثرا از سوی خانواده ؛ اطرافیان وحتی جامعه طرد میشوند وبه همین دلیل تصمیم میگیرند زندگی در سکوت وخاموشی به دور از اینکه در معرض عموم مردم باشند را ادامه دهند.البته تعدادی از این افراد سعی میکنند که با عمل های جراحی خود را از این حالت رها کرده وتبدیل به موجودی با یک جنسیت خاص شوند ولی بدلیل پیچدگی های این مسئله که از زمان شکل گیری جنین در رحم مادر تا تولد اتفاق می افتد معمولا نتایج این عمل ها رضایت بخش نیست. ایجاد رابطه با این افراد آنها همانند ما به تمامی نیازهای روحی – روانی و عاطفی و احساسی احتیاج دارند . نکته ایی که در اینجا باید آن را مد نظر داشته باشیم این است که باید از نگاه کردن به این افراد به عنوان انسانهای عجیب وغریب و اشتباهات زیست شناسی اکیدا خودداری کنیم. آنها در واقع مظهر طبیعی خلقت خداوند هستند واگر خداوند نمی خواست ؛ این افراد بدین شکل بدنیا نمی آمدند.